Xin đừng vội chọn

Xin đừng vội chọn
Photo by NEOM / Unsplash

Có chuyện gì, đừng vội chọn đúng - sai‌‌

Vì cuộc sống còn rộng dài lắm lắm‌‌

Tranh cãi chi để rồi thêm căng thẳng‌‌

Lần này sai, lần khác đúng thôi mà!

Có chuyện gì, đừng vội chọn thắng - thua‌‌

Thua một trận nhưng thắng toàn đại cục‌‌

Cay cú chi để rồi thêm bực tức‌‌

Điều cuối cùng nhận lại được là chi?

Có chuyện gì, đừng vội chọn ở - đi‌‌

Khi rời bước, nhớ vì đâu mà đến?‌‌

Nhớ những chuyện khiến lòng mình lưu luyến‌‌

Chớ vội vàng mà chọn đục, bỏ trong!

Có chuyện gì, đừng vội chọn có - không‌‌

Bởi nay có, mai vẫn hoàn tay trắng‌‌

Đường đời vốn hiếm khi nào bằng phẳng‌‌

Chỉ cần ta tin tưởng bản thân mình.

Nếu được thì, xin hãy chọn niềm tin‌‌

Chọn thấu hiểu và bao dung, chia sẻ‌‌

Chọn lắng nghe và hy sinh lặng lẽ‌‌

Để nhận về tất cả những yêu thương.‌‌

-Vĩnh Nam-