Notes

Xin đừng vội chọn

Có chuyện gì, đừng vội chọn đúng - sai‌‌ Vì cuộc sống còn rộng dài lắm lắm‌‌ Tranh cãi chi để rồi thêm căng thẳng‌‌ Lần này sai, lần khác đúng thôi mà!

Như thế nào là một NGƯỜI TỐT?

Mình vốn tin vào luật nhân quả. Cái gì cũng có nguyên nhân từ trước, trước trước nữa mà đôi khi bản thân mình không biết được. Con đường mình đã và đang

Thay thế hay Sửa chữa

Có lẽ tất cả những người thích sửa chữa đều đã quá già và "No country for old men".‌‌ Hay là thế giới này sắp không con chỗ cho những người sửa chữa.